Logo Mobile Positive@3X
Svommesteven

Svømmer i BSK

Brattvåg Svømmeklubb var starta i 1969, og er driven med frivillig innsats og på dugnad av foreldre og andre som er interessert i symjing.

For å bli aktiv svømmer i BSK, så bør en først gjennomføre svømmekurs, og bestå dette.

Etter det kan en starter med trening hos BSK, og aktiv deltakelse i konkurranser. Se treningstider her 

Ta kontakt med oss om du ønsker å bli med, eller har spørsmål!

- Styret BSK -