Logo Mobile Positive@3X

Linkar

Seksuell trakassering og overgrep skal ikkje skje i idretten, og er i direkte strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle.  For handtering av slike saker, viser vi til "Idrettsforbundet sin rettleiar for handtering av saker som gjeld seksuell trakassering og overgrep" https://www.idrettsforbundet.n...  I Brattvåg Svømmeklubb er Solgunn Tryggestad (Mob 957 77 962) valgt til kontaktperson om temaet.