Logo Mobile Positive@3X

Hvalmerket

Dette er første kurs hos BSK.

hvalmerket.png#asset:394

Meld deg på her

Hvalmerke-nivået fokuserer på kjernefunksjonen 'Dykke', som innebærer at man skal kunne dykke kroppen under vann. For å lære å svømme må man kunne oppholde seg under vann - dykke, og orientere seg der. Dette innebærer også at man kan kontrollere pustingen: puste inn - dykke under - se og orientere seg - komme opp - puste ut og inn.

Læringsmål

Kombinere hopp fra bassengkanten - dykke - orientere seg under vann - hente gjenstander til overflaten.