Logo Mobile Positive@3X

Årsmøte i BSK 25. februar 2020 kl 1930.

Stad: Kantina på Brattvåg Ungdomsskule

Sakliste:

 

1.     Åpning

2.     Valg av møteleder

3.     Godkjenning av innkalling

4.     Godkjenning av årsmelding

5.     Godkjenning av regnskap

6.     Kontingent

7.     Valg

8.     Innkomne saker

innkomne saker må meldast til Styret innan 8 dagar før Årsmøtet