Logo Mobile Positive@3X

Årsmøte i BSK 01. mars 2021 kl 19:30

I lobbyen på Brattvåg Hotell

Sakliste:

 

1.     Godkjenning av stemmeberettigede

2.     Valg av møteleiar

3.     Valg av protokollførar

4.     Valg av to medlemmer til å signere protokoll

5.     Godkjenning av innkalling

6.     Godkjenne saklista.

7.     Godkjenning av årsmelding

8.     Godkjenning av regnskap

9.     Kontingent

10. Valg

11. Innkomne saker

– innkomne saker må meldast til Styret innan 8 dagar før Årsmøtet

 

 

Velkomne!

Helsing BSK Styre